Valmojlighet forut hurdan man anvander Tinder inte me Facebook

Valmojlighet forut hurdan man anvander Tinder inte me Facebook

Tills forut icke sa lange darefter var det viktigt att tillverka ditt konto tinder forena mot din facebookprofil. Det ha varenda nagot som icke styrhjul overtygade vissa anvandare, darfor att vi alltemellanat vill att Tinder-profilen skall existera nagot f mer anonym. Lyckligtvis andrade do ansvariga forut det sociala natverket stallning samt darefter nagra manader aga det varit mojligt att anlanda in genom andra tilltradesmedel. Sa om ni undrar hurda hane anvander tinder inte med facebook ni kommer att amna vara medveten om att det ar mojligt.

Anledningarna at varfor du kan vill inte associera ihop Tinder sam Facebook do kan existera skock sam valdigt annorlunda. Andock i de majoritete fall ar det en forfragan om okrankbarhet. Vi har ofta kontakter gallande Facebook saso vi inte vill att dom amna tillbringare mo att vi ar i ett dejtingapp. Sam i sa baisse kan det besta storig att tillverka ta ett dopp applikationerna anslutna.

Det som ar duktig ar att pro folja at Tinder det ager ni samt andra alternativ. Sakforhallande ar att ni at och tillsamman kan dana en image gallande saken dar valkanda dejtingappen inte med att innehava en konto gallande jordens https://kissbrides.com/sv/blogg/blonda-kanda-kvinnor/ underlag Zuckerbergs sociala natverk. Sa om n ick vill besta beroende fran Facebook nedanfor din arbetsgang forut att finna din battre halft, rekommenderar vi att du valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar centralt ar att vi kommer ihag att forut att hava denna gallande att besta pa Tinder utan att behova ta till Facebook, ar det nodvandigt att vi har senaste fran ansokan. Ifall ni besitta en avsevart forntida version samt ick age uppdaterat saken da nog ni inte aga nagot annat kraftig att folja in i saken da. Saledes rekommenderar vi att ni gar vi saken dar for du fortsatter lasa Google Play Store sam kika mot att n ick aga nagra vantande uppdateringar.

Logga in konungen Tinder med Google

Ett val fo att kunna anvanda Tinder utan Facebook ar att producera det genom ditt Google-konto. Om n ar ett Android-anvandare maste n ha en konto for att vet anvanda din mobiltelefon, sa du kan anvanda samma konto forut att logga in pa dejtingapplikationen. N behover endast antyd ditt e-postkonto sasom avga konungen och losenordet ni anvander forut det. Gallande sa satt kommer n att innehava loggat in utan att Facebook besitta tillsammans det att bega.

Nagot sasom kan besta lit problematiskt pro somliga anvandare ar att ni kommer att skilja en andel fran saken dar uppgifter sasom n har anvant i ditt Google-konto. Men vanligtvi har vi kopiost mindre personlig underrattelse i saken dar an i Facebook, vilket kommer att hjalpa oss att paga anonyma. Samt forsavitt du vill att definitiv ingen amna fa resurs at din upplysning ager ni alltid mojligheten att skapa en eller Google-konto.

Att nyttjande det inneha kontot hjalper dej att tata i uppgifte saso alder och profilinformation. Andock om du besitta skapat din image akt forsta gangen pa Tinder skyldighet ni fylla i resten fran informationen saso ni vill framfora pro dina eventuella forestaende partners. Fran bilder mot din avbild och lankar at andra sociala natverk sasom Instagram. Andock Tinder kommer atminstone webbsida icke att ha fakta om dina kontakter fran Facebook, sa att ni kan fortiga att n ar i denna applikation forut dina kontakter i det populara sociala natverket.

Det ar definitivt det basta valet att anvanda Tinder inte me Facebook sam fran denna syfte ar det det mest forbruka.

Bilda nago framtoning kungen Tinder tillsamman ditt telefonnummer utan Facebook

Om du vill atnjuta maximal integritet nar du skapar din image, finns det e satt att ga in i Tinder utan att behova hjalpa varken ditt Facebook- alternativt Google-konto. Sam det ar att en tredje satt att skapa ett image ar att logga in igenom din telefonnummer, bekraftar din identitet med handrackning fran e SMS-meddelande.

Samt ifall du ick age nagot ovrig alternativ an att donera information oforandrad egen som ditt telefonnummer, sa ar det kanske det det mest privata sattet pro att borja anvanda applikationen.

Nar ni gar akt att alstra din image mast n publicera pa knappen Logga in med ditt telefonnummer. Darifran maste n indikera saken dar, sam n kommer att lite ett SMS tillsamman nago bekraftelsekod sa att dom vet att det ar du. Darifran kan n fortsatta mo alstra din framtoning, nagot sasom ni mast producera helt fran borjan, darfor att appen ej kommer att innehava nagon upplysning o de.

Detta ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt n ick vill att nagon amna forbinda din Tinder-profil med din Facebook-profil eller Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in tillsammans ditt telefonnummer. Godkanna Detta kommer att klarlagga forhallandet emellan ditt telefonnummer sam e Tinder-konto. Sa ni nog foredrar att ha e andra telefonnummer blott forut det har forsavitt absolut integritet ar va ni letar postum.

Вашият коментар