Смяна на електроинсталация

С напредъка на годините електроинсталацията  в дома ви започва да дава дефекти, а това е зелената лампичка, която трябва да светне, и да ви подскаже, че е дошло време за подмяна. За жилища, които не са сменяли ел. инсталацията от 25 – 30 години, се препоръчват специализираните услуги на електроспециал73. Важен момент при подмяната на инсталацията е определяне на правилното сечение на проводниците с цел обезпечаване на захранването на всички домакински електроуреди.

При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на телефон – 0897 300 810